Parksallat

Cicerbita macrophylla (Willd.) Wallr.

Vetenskapliga synonym: Lactuca macrophylla (Willd.) A. Gray, Mulgedium macrophyllum (Willd.) DC.

Kjempeturt Kæmpe-Turt Tarhasinivalvatti Common Blue-sow-thistle

Parksallat Beskrivning. Parksallat är en storväxt, flerårig ört som bildar utlöpare och växer i stora, täta bestånd med ljusgröna, vegetativa bladrosetter och höga blomstjälkar. Stjälken kan bli upp till två meter hög. Bladen är kala, matt ljusgröna och glest parflikiga med en stor rundad ändflik. De basala bladen har ganska långa vingade bladskaft, medan stjälkbladen är stjälkomfattande. Parksallat Parksallat blommar från juli till september. Blomkorgarna är omkring två centimeter breda och sitter samlade i kvastlika ställningar. Korgskaft och holkfjäll är klädda med långa rödaktiga körtelhår. Blommorna är blå. I Sverige förekommer endast underarten uralensis (Rouy) P. D. Sell.
Parksallat är en ståtlig ört som lätt känns igen på sina blå blommor och ljusgröna blad som bildar täta mattor. Den liknar mest torta (C. alpina), men hos den senare sitter korgarna i klasar och bladen har spetsigt trekantig ändflik.

Parksallat Övrigt. Parksallat bildar talrika underjordiska utlöpare från den krypande jordstammen och bildar på kort tid vidsträckta bestånd, som ofta förkväver annan växtlighet. Även små bitar av jordstammen kan utvecklas till nya plantor och därför kan arten lätt bli ett svårutrotat ogräs i trädgårdar.

Parksallat, frukter Utbredning. Parksallat är en ursprungligen rysk art, vilken odlats som trädgårdsväxt. Den har förvildats och naturaliserats på kulturpåverkad mark på flera håll i Syd- och Mellansverige. Första fynduppgift som förvildad är från Vaxholm i Uppland och publicerades 1924 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet macrophylla betyder 'med stora blad' och kommer av grekiskans makros (stor) och fyllon (blad).

Familj: Asteraceae
Släkte: Cicerbita

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cicer/cicemac.html
Senaste uppdatering: 25 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg