Torta

Cicerbita alpina (L.) Wallr.

Vetenskapliga synonym: Lactuca alpina (L.) A. Gray, Mulgedium alpinum (L.) Less.
Svenska synonym: fjälltolta, tolta, älgkål

Turt Fjeld-Turt Pohjansinivalvatti Alpine Blue-sow-thistle Alpen-Milchlattich

Torta Beskrivning. Torta är en högväxt, flerårig ört med blå blommor. Den växer i stora bestånd och har stjälkar som kan bli nästan två meter höga och som har talrika stjälkblad. Bladen är kala, glest parflikiga och har en stor trekantig ändflik, de är tandade i kanten. De nedre bladen är skaftade med vingat bladskaft, de övre är stjälkomfattande. Torta blommar i juli-augusti. Blomkorgarna sitter i klasar i stjälktoppen. Holkfjällen och korgarnas skaft är klädda med långa rödaktiga körtelhår. Blommorna är blå till blåvioletta.
Torta liknar mest den naturaliserade arten parksallat (C. macrophylla), men den senare skiljs genom att korgarna sitter i kvastlik ställning och att bladen har rundad ändflik.

Torta Utbredning. Torta är nordlig och är vanlig från Dalarna till Torne Lappmark, men förekommer söderut till Värmland och Västmanland. Den växer på fuktig jord i fjällbjörkskogar, bäckdalar och örtrika barrskogar. Den växer ofta i så kallade högörtsängar tillsammans med andra högväxta arter, till exempel nordisk stormhatt (Aconitum lycoctonum), och i de södra fjälltrakterna vitsippsranunkel (Ranunculus platanifolius). Första fynduppgift är från Lappland och publicerades av Rudbeck år 1720 (Nordstedt 1920).

Torta Etymologi. Artnamnet alpina syftar på att arten växer i alpina miljöer.

Familj: Asteraceae
Släkte: Cicerbita

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Denna växt är en den allra ståtligaste genom sin raka och styfva stjälk af manshöjd eller därutöfver, sina lifligt glänsande blad och sin upprätta, mycket långa, blåblommiga spira."

Ur Flora Lapponica av Carl von Linné (1737), i svensk översättning av T. M. Fries (1905)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cicer/cicealp.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg