Chrysanthemum L.

Färgkragar

Beskrivning. Ettåriga, kala örter. Stjälk upprätt, enkel eller grenig. Blad enkla och grovsågade eller upprepat parflikiga. Blomkorgar ensamma i grenspetsarna. Holkfjäll brett hinnkantade. Korgbotten plattad, utan fjäll mellan blommorna. Strålblommor tunglika, honliga, blekgula eller klargula. Diskblommor rörlika, tvåkönade, gula eller gröngula. Frukter ribbade, de yttre även med vinglika grova ribbor, pensel och fjäll saknas.
Kromosomtal: 2n=18 (gullkrage), 2n=18, 36 (kranskrage).

Övrigt. Släktet Chrysanthemum omfattade tidigare ett stort antal arter som idag förs till andra släkten, till exempel prästkrage (Leucanthemum vulgare), renfana (Tanacetum vulgare) och ringkrage (Ismelia versicolor).

Etymologi. Släktnamnet Chrysanthemum kommer av grekiskans chrysos (guld) och anthemon (blomning), namnet användes som ett växtnamn redan av Dioskorides (Lid 1985).

Släktet har bara tre arter. Två arter förekommer i Sverige, gullkrage (C. segetum) och den odlade och ibland förvildade arten kranskrage (C. coronarium). Som prydnadsväxt odlas också brokkrage (C. multicolor).

Familj: Asteraceae

Arter:
gullkrage (C. segetum)
kranskrage (C. coronarium)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/chrys/welcome.html
Senaste uppdatering: 6 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg