Kranskrage

Chrysanthemum coronarium L.

Kronkrage Kron-Okseøje Kruunupäivänkakkara Crown Daisy

Kranskrage

Beskrivning. Kranskrage är en ettårig, kal ört med flikiga blad och ganska stora blomkorgar som vanligen har blekgula blommor. Stjälken kan bli upp till åtta decimeter hög och är vanligen grenig. Bladen är kala, rent gröna och dubbelt parflikade med ganska breda spetsiga flikar. Kranskrage blommar från juni till augusti. Blomkorgarna är stora, fyra till åtta centimeter breda. Holkfjällen är breda och trubbiga, blekbruna och pappersartade i konsistensen. Strålblommorna är blekgula eller zonerade i olika gula nyanser. Diskblommorna är gula eller gröngula.
Kranskrage känns igen på sina kala parflikade blad och vanligen blekgula strålblommor. Den andra arten i släktet, gullkrage (C. segetum), har enkla, grovsågade blågröna, ofta något stjälkomfattande blad samt klargula blommor.

Kranskrage, blomkorg

Utbredning. Kranskrage är en odlad art som ibland kan påträffas på ruderatmarker och i nyanlagda planteringar och jordhögar. Arten förekommer vild i Medelhavsområdet och södra Portugal. Första fynduppgift är från Skåne och omtalas av Lilja i andra upplagan av Skånes flora år 1870 (Nordstedt 1920).

Kranskrage

Användning. Kranskrage odlas ofta som prydnadsväxt och det finns flera olika trädgårdsformer som kan ha annan färg på strålblommorna, eller halvfyllda eller fyllda blomkorgar.

Etymologi. Artnamnet coronarium kommer av latinets corona (krans).

Familj: Asteraceae
Släkte: Chrysanthemum

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/chrys/chrycor.html
Senaste uppdatering: 6 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg