Sandklint

Centaurea stoebe L.

Vetenskapliga synonym: Acosta rhenana (Boreau) Soják, Centaurea biebersteinii auct., C. rhenana Boreau

Greinknoppurt Mangegrenet Knopurt Reininkaunokki Rispen-Flockenblume

Sandklint Beskrivning. Sandklint är en medelstor, tvåårig ört med rikt grenig stjälk som blir omkring en meter hög. Bladen är grågröna, djupt parflikiga med mycket smala flikar. Sandklint blommar i augusti-september, blomkorgarna är knappt två centimeter breda och har rosaröda blommor. Holkfjällen är ljusbruna med fem nerver och har en kort svartbrun frans i spetsen. De yttre blommorna är sterila och större än de inre. Frukten är ljusbrun och har en kort borstlik pensel.
Sandklint Sandklint liknar en späd grågrön väddklint (C. scabiosa), men den senare har större blomkorgar, mörkt rödlila blommor och mörkare holkfjäll med större bihang.

Sandklint Utbredning. Sandklint är sällsynt och förekommer bara i Skåne och på Öland och Gotland. Den växer på sandig mark och på ruderatmark. Arten är inte ursprunglig i Sveriges flora utan härstammar från Centraleuropa. Första fynduppgift är från Åhus, Skåne och publicerades år 1909 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet stoebe är ett grekiskt växtnamn hos Aristofanes.

Familj: Asteraceae
Släkte: Centaurea

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/centa/centsto.html
Senaste uppdatering: 1 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg