Bildgalleri

Väddklint - Centaurea scabiosa L.


Väddklint

Väddklint

Väddklint

Väddklint

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/centa/centsca2.html
Senaste uppdatering: 1 mars 2006
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg