Bergklint

Centaurea montana L.

Vetenskapliga synonym: Cyanus montana (L.) Hill

Honningknoppurt Bjerg-Knopurt Vuorikaunokki Perennial Cornflower Berg-Flockenblome

Bergklint Beskrivning. Bergklint är en flerårig ört som kan bli upp till åtta decimeter hög. Stjälken är upprätt, ogrenad och har strödda, brett lansettlika blad. Bladen är finhåriga och har helbräddad kant. Bergklint blommar i juni med blå blommor som sitter samlade i en korg. Holkfjällen är lansettlika, gröna med kort och fint svartfransad kant. Bergklint De yttre blommorna är sterila och mycket större än de inre.
Bergklint är tillsammans med blåklint (C. cyanus) den enda blåblommiga arten i släktet klintar (Centaurea). Blåklint är dock Holkfjäll hos bergklint ettårig, har smala blad, mindre blomkorgar och annan typ av holkfjäll.

Utbredning. Bergklint är en odlad art som förekommer förvildad i södra och mellersta Sverige. Den växer i ängar och skogsbryn i närheten av bebyggelse. Första fynduppgift som förvildad är från Rånäs bruk i Uppland, uppgiften publicerades av B. Palm 1909 i Svensk Botanisk Tidskrift 3 (Hylander 1971).

Bergklint i knopp

Användning. Bergklint odlas ofta som rabattväxt.

Etymologi. Artnamnet montana kommer av latinets mons (berg).

Familj: Asteraceae
Släkte: Centaurea

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"C. montana L. Två exemplar funna i parken i Rånäs bruk (juli 05). Sannolikt förvildad."

Ur Några växtfynd i Roslagen av B. Palm (Svensk Botanisk Tidskrift 3, 1909)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/centa/centmon.html
Senaste uppdatering: 5 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg