Bildgalleri

Rödklint - Centaurea jacea L.


Rödklint

Rödklint

Rödklint

Rödklint

Rödklint

Rödklint

Närbild av holkfjäll

Vinterståndare

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/centa/centjac2.html
Senaste uppdatering: 24 augusti 2011
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg