Blåklint

Centaurea cyanus L.

Vetenskapliga synonym: Cyanus segetum Hill
Svenska synonym: blågubbar (Roslagen), blåkorn (Skåne), blåklätt

Kornblom Kornblomst Ruiskaunokki Akurprýði Cornflower Kornblume

Blåklint Beskrivning. Blåklint är en ett- till tvåårig ört med upprätt stjälk, smala blad och intensivt blå blommor. Stjälken är ofta grenig och kan bli nästan en meter hög. Bladen är smala, de nedre ibland parflikiga. Blåklint blommar från juni till augusti. Blomkorgarna är tre till fyra centimeter breda och har klarblå kantblommor och violetta diskblommor. Frukten har en kort borstlik pensel.
Blåklint liknar ingen annan svensk växt, men kan möjligen förväxlas med den odlade och förvildade arten bergklint (C. montana), den senare är dock flerårig och har breda blad och större, mörkare blå blommor.

Blåklint Utbredning. Blåklint förekommer i hela landet, från Skåne ända upp till Torne Lappmark, men den är vanligast i södra och mellersta Sverige. Arten växer främst på odlad mark, som åkrar, men också längs vägar och på avfallsplatser. På grund av det moderna jordbrukets utsädesrensing och ogräsbesprutning blir blåklinten allt ovanligare. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).

Blåklint Användning. Blåklint odlas ofta som prydnadsväxt och flera färgformer förekommer med vita eller rosa blommor. Av blommorna bereddes förr ett slags bläck, men de användes mest till att blåfärga sockersaker. Torkade blommor brukade också blandas i tobak, "mera till prydnad än till smak" enligt Linné.

Blåklint Övrigt. Blåklint är Östergötlands landskapsblomma.

Etymologi. Artnamnet cyanus är latinets ord för blå. Klint är ett fornsvenskt ord för klump, vilket kan syfta på blomkorgens form.

Familj: Asteraceae
Släkte: Centaurea

Norden
Norra halvklotet
Blomningstid
Landskapsblomma
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Ännu lite längre fram skall blåklinten stå alldeles i sädesfältets sirsande yttervägg av strå liksom vore den flydd ut från det inre av en gul tät och blond sädesdjungel. Den spenslar ut sig, den blå blomman, böjer sig ut och tittar inbillningsvis sett med skrämsel längs det ändlösa ledet av uppsträckta strån."

Ur Blomstermånad av Harry Martinson (Det enkla och det svåra, 1939)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/centa/centcya.html
Senaste uppdatering: 31 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg