Carthamus L.

Safflor

Beskrivning. Ettåriga örter. Stjälk upprätt, vanligen grenig upptill. Blad avlånga, oftast med tornig kant, övre blad med hjärtformad bas. Blomkorgar äggformade, ensamma eller i kvastlik ställning. Yttre holkfjäll med tornig kant, inre helbräddade. Korgbotten med borst mellan blommorna. Blommor rörlika, gula till orangeröda, enkönade, tvåkönade eller sterila. Frukt utan pensel.
Kromosomtal: 2n=24.

Etymologi. Släktnamnet Carthamus kommer av hebreiskans kartami som betyder färga (Odhner 1963).

Släktet har 17 arter. I Sverige förekommer två arter tillfälligt, safflor (C. tinctorius) och luddsafflor (C. lanatus).

Familj: Asteraceae

Art:
safflor (C. tinctorius)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/carth/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg