Safflor

Carthamus tinctorius L.

Svenska synonym: färgtistel

Saflortidsel Värisaflori Safflower Färber-Saflor

Safflor

Beskrivning. Safflor är en ettårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är upprätt och vanligen grenig upptill. Bladen är avlånga och har ofta tornig kant, de övre bladen har hjärtformad bas. Safflor blommar från juli till september med orangeröda blommor som sitter i korgar. Blomkorgarna är äggformade och sitter ensamma eller i kvastlik ställning. De yttre holkfjällen är örtartade och har torniga kanter. Blommorna är rörlika. Frukterna saknar pensel.
Safflor kan knappast förväxlas med andra arter. Den känns igen på de tistellika bladen och den speciella blomfärgen.

Utbredning. Safflor är en odlad art som tillfälligt kan påträffas förvildad. Arten hör ursprungligen hemma i sydvästra Asien. Första fynduppgift som förvildad är från Göteborg och publicerades 1945 (Hylander 1971). Arten uppges dock redan av Hoffberg (1792) som odlad.

Safflor

Användning. Safflor användes förr som medicinalväxt och till växtfärgning. Numera odlas den som färgväxt eller som eternell. Det är inte ovanligt att torkade blommor falskeligen saluförs som saffran, men denna krydda är pistiller av saffranskrokus (Crocus sativa) som hör hemma i släktet krokusar (Crocus).

Etymologi. Artnamnet tinctorius kommer av latinets tingere (färga), tinctus (färgad) och syftar på att arten kan användas för färgning.

Familj: Asteraceae
Släkte: Carthamus

Färgväxt

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Safflor. w. i Ostindien. Dess frön äro häftigt purgerande och urindrifwande, men ätes af pappegjor gärna och utan någon känning: de brukas i Emulsion emot Wattusot och långsam hosta hos gammalt folk. Blombladen med syrliga saker sätta en skön röd färg på silke och linne. Trifwes hos oss wäl, och sås wårtiden af frön."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/carth/carttin.html
Senaste uppdatering: 1 juli 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg