Carlina L.

Spåtistlar

Beskrivning. Två- eller fleråriga, lågväxta örter. Stjälk styvt upprätt, ibland mycket kort, glest ullhårig. Blad avlånga, hela eller djupt flikiga, med borst eller tornar i kanten. Blomkorgar runda, ensamma eller i kvast. Holkfjäll tegellagda, yttre holkfjäll örtartade med tandad kant, torniga, inre hinnlika, långsmala. Korgbotten med borst mellan blommorna. Blommor tvåkönade, rörlika, vita till rödbruna eller gula med röda eller sällan vita spetsar. Frukt hårig, med tidigt avfallande fjäderpensel.
Kromosomtal: 2n=20 (spåtistel).

Etymologi. Släktet Carlina är, enligt Lid (1985), eventuellt uppkallat efter kejsar Karl V (1500-1558).

Släktet har 20 arter, i Sverige förekommer arten spåtistel (C. vulgaris). Tillfälligt har även de två arterna guldspåtistel (C. corymbosa) och silvertistel (C. acaulis) påträffats.

Familj: Asteraceae

Arter:
silvertistel (C. acaulis)
spåtistel (C. vulgaris)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/carli/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg