Bildgalleri

Spåtistel - Carlina vulgaris L.


Spåtistel

Långbladig spåtistel
(ssp. stricta)

Spåtistel

Spåtistel

Bladrosett

Vinterståndare

Vinterståndare

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/carli/carlvul2.html
Senaste uppdatering: 13 september 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg