Silvertistel

Carlina acaulis L.

Svenska synonym: stjärntistel

Sølvtistel Silberdistel

Beskrivning. Silvertistel är en flerårig, lågväxt ört som har alla blad samlade i en rosett. Bladen är djupt flikade och deras kanter är klädda med styva borst eller tornar. Silvertistel blommar i juli-augusti. Blomkorgen är stor, upp till sju centimeter bred och sitter ensam på den mycket korta stjälken. De yttre holkfjällen är örtartade, medan de inre är hinnlika. Blommorna är tvåkönade, rörlika och vita till purpurbruna. Frukten är hårig och har en fjäderpensel som lossnar tidigt.
Den i Sverige vildväxande arten spåtistel (C. vulgaris) är tvåårig, har längre stjälk med ofta flera blomkorgar, samt hela blad.

Utbredning. Silvertistel är en odlad art som sällsynt kan påträffas förvildad. Arten hör ursprungligen hemma i Syd- och Mellaneuropa. Första fynduppgift som förvildad är från Fristad i Västergötland och publicerades 1968 (Hylander 1971).

Användning. Silvertistel odlas som prydnadsväxt, mest för sina vackra bladrosetter.

Etymologi. Artnamnet acaulis betyder 'utan stjälk' och kommer av latinets caulis (stjälk) och a- (utan). Det äldre svenska namnet stjärntistel har också använts på arten spåtistel (C. vulgaris).

Familj: Asteraceae
Släkte: Carlina

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/carli/carlaca.html
Senaste uppdatering: 22 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg