Olymptistel

Carduus thoermeri Weinm.

Vetenskapliga synonym: C. leiophyllus Petrovic, C. nutans L. ssp. leiophyllus (Petrovic) Stoj. & Stef., C. nutans L. ssp. macrolepis (Peterm.) Kazmi

Olymptistel Idänkarhiainen

Olymptistel Beskrivning. Olymptistel är en vanligen högväxt, tvåårig ört som kan bli över en meter hög. Stjälken är vingkantad och har långa tornar. Bladen är blågröna, kala, djupt flikiga och har också de långa tornar. Olymptistel blommar från juni till augusti. Blomkorgarna är stora, omkring fem centimeter i diameter, och sitter enstaka på långa skaft i stjälktoppen. Korgarna är vanligen upprätta och holkfjällen är kala eller sällan finhåriga, även i knoppstadiet. Olymptistel De mellersta holkfjällen är breda ovanför insnörningen, vanligen fem till nio millimeter och avsmalnar tämligen hastigt i en torn. Blommorna är blekt purpurröda.
Olymptistel liknar nicktistel (C. nutans), men den senare är vanligen något lägre, har ofta lutande blomkorgar som är spindelvävshåriga åtminstone i knoppstadiet, har smalare mellersta holkfjäll som bara är tre till fem millimeter breda ovanför insnörningen, och som är jämnt avsmalnande till en torn.

Olymptistel, utblommad Utbredning. Olymptistel förekommer sällsynt eller tillfälligt i södra Sverige. Den påträffas vanligen på ruderatmark och hör ursprungligen hemma i Balkanområdet. Första fynduppgift är från Gullbergs gärde, Göteborg och publicerades av Carl Blom 1927, men det finns insamlingar av arten redan från 1800-talet (Hylander 1971). Olymptistel, bladrosett Exemplar insamlade av Blom i Göteborg år 1926 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och kan ses i artens bildgalleri.

Etymologi. Artnamnet thoermeri hedrar den person, Thoermer, som samlade typexemplaret för arten, vilket förvaras i herbariet i St Peterburg.

Familj: Asteraceae
Släkte: Carduus

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cardu/cardtho.html
Senaste uppdatering: 22 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg