Krustistel

Carduus crispus L.

Krusetistel Kruset Tidsel Kyläkarhiainen Welted Thistle Krause Distel

Krustistel Beskrivning. Krustistel är en ganska högväxt, mjukt tornig ört som kan bli upp till en och en halv meter hög. Bladen har breda flikar och är långt nedlöpande vilket gör att stjälken och grenarna blir vingkantade. Bladöversidan är mattgrön och undersidan ofta filthårig. Krustitel blommar från juli till långt in på hösten. Blomkorgarna är nästan runda och sitter samlade i kortskaftade klasar i grenspetsarna. Blommorna är rörlika och mörkt rödvioletta. En enda planta ger i genomsnitt 6500 frukter, dessa är upptill försedda med en hårpensel vilket gör att de lätt kan spridas med vinden. Vid basen har de ett oljerikt bihang som lockar myror att hjälpa till med spridningen.
Krustistel kan bilda hybrider med de båda andra arterna i släktet, Krustistel piggtistel (C. acanthoides) och nicktistel (C. nutans). Arten liknar mest kärrtistel (Cirsium palustre), vilken dock är vasstornig med smalare blad och frukter med fjäderpensel.

Krustistel

Utbredning. Krustistel är vanlig i hela landet. Den återfinns främst på kulturmark, till exempel i vägrenar, betesmark och åkrar. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades 1732 av Celsius i Plantarum circa Upsalam sponte nascientium catalogus (Nordstedt 1920).

Krustistel

Etymologi. Artnamnet crispus betyder krusig och syftar på den krusigt vingkantade stjälken.

Familj: Asteraceae
Släkte: Carduus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cardu/cardcri.html
Senaste uppdatering: 5 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg