Piggtistel

Carduus acanthoides L.

Piggtistel Tornet Tidsel Piikkikarhiainen Weg-Distel

Piggtistel Beskrivning. Piggtistel är tvåårig ört som har vasst stickande tornar och är påfallande ljusgrön till färgen i jämförelse med andra tistelarter. Stjälken kan bli upp till en meter hög och är något ullhårig, samt har vingkanter med långa tornar. Bladen är nästan kala, flikiga och liksom stjälken rikligt besatta med långa tornar. Piggtistel Piggtistel blommar från juli till september. Blomkorgarna är ganska stora, omkring tre centimeter i diameter, och har ljust rödlila blommor och smala, vasst torniga uppåtriktade holkfjäll.
Piggtistel känns igen på sin ljust gröna bladfärg och på de tätt och vasst torniga bladen, stjälkarna och holkfjällen.

Piggtistel Utbredning. Arten är ganska sällsynt och växer i vägkanter och på ruderatmark i sydligaste Sverige, från Skåne till Gotland, tillfälligt längre norrut. Första fynduppgift är från Landskrona, Skåne och publicerades av Linné 1751 (Nordstedt 1920).

Piggtistel, stjälk Etymologi. Artnamnet acanthoides betyder 'Acanthus-lik' och kommer av det vetenskapliga namnet på släktet akantusar (Acanthus), namnet anses syfta på bladformen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Carduus

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/cardu/cardaca.html
Senaste uppdatering: 22 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg