Calendula L.

Ringblommor

Beskrivning. Ettåriga örter. Stjälk upprätt, ofta grenig. Blad strödda, avlånga, helbräddade. Blomkorgar ensamma i stjälktoppen och i grenspetsarna. Holkfjäll örtartade, i få rader. Korgbotten utan fjäll mellan blommorna. Strålblommor honliga, tunglika, gula till orangefärgade. Diskblommor rörlika eller ibland tunglika, av varierande färg, till synes tvåkönade, men funktionellt hanliga. Ståndare med korta svanslika bihang vid basen. Stiftgrenar trubbiga. Frukt mer eller mindre krökt, vanligen rynkig eller taggig på ryggsidan, pensel saknas.
Kromosomtal: 2n=28, 32.

Etymologi. Släktnamnet Calendula kommer av latinets calendae (första dagen i månaden), namnet användes på en ört redan på 1200-talet.

Släktet har omkring tolv arter. Två arter förekommer Sverige, den ofta odlade arten ringblomma (C. officinalis), samt åkerringblomma (C. arvensis) som kan påträffas tillfälligt.

Familj: Asteraceae

Art:
ringblomma (C. officinalis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/calen/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg