Bidens L.

Skäror

Beskrivning. Ettåriga örter, vanligen sumpväxter. Stjälk upprätt, enkel eller grenig. Blad motsatta, enkla eller tre- till femflikiga, med sågad kant, skaftade eller halvt stjälkomfattande. Blomkorgar upprätta eller nickande, omgivna av bladlik ytterholk. Holkfjäll i en rad. Korgbotten plattad, med fjäll mellan blommorna. Strålblommor tunglika, sterila; saknas ofta. Diskblommor tvåkönade, rörlika, gulbruna. Frukt plattat tunglik, med två till fyra, styva, hullingförsedda spröt.
Kromosomtal: 2n=24 (nickskära), 2n=48 (brunskära, grönskära).

Övrigt. Frukterna är mycket karaktäristiska och gör att arterna inte kan förväxlas med andra korgblommiga växter (Asteraceae).

Etymologi. Släktnamnet Bidens kommer av latinets bi- (två) och dens (tand), vilket syftar på de ofta tvåsprötade frukterna.

Släktet har omkring 240 arter. I Sverige förekommer tre arter, brunskära (B. tripartita), nickskära (B. cernua) och grönskära (B.radiata). Ytterligare ett par arter kan påträffas tillfälligt, till exempel nålskära (B. pilosa).

Familj: Asteraceae

Arter:
brunskära (B. tripartita)
grönskära (B.radiata)
nickskära (B. cernua)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/biden/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg