Brunskära

Bidens tripartita L.

Flikbrønsle Fliget Brøndsel Tummarusokki Trifid Bur-marigold Dreiteiliger Zweizahn

Brunskära Beskrivning. Brunskära är en ettårig ört som kan bli upp till sex decimeter hög. Stjälken är upprätt, oftast grenig och har motsatta, mörkt gröna, vanligen treflikade blad med grovtandad kant. Brunskära blommar under sommaren och hösten, från juli till oktober. Blomkorgarna är upprätta, cylindriska, ungefär lika höga som breda, och de är omgivna av en krans med omkring fem bladlika ytterholkfjäll. Korgarna har bara rörlika, gulbruna diskblommor. Frukten är plattad och har vanligen två långa hullingförsedda spröt upptill.
Brunskära Brunskära kan bara förväxlas med andra arter ur släktet skäror (Bidens). Arten grönskära (B. radiata) skiljs genom ljust gröna blad och breda, plattade blomkorgar som är omgivna av ett tiotal ytterholkfjäll. Den tredje arten, nickskära (B. cernua), har enkla, sågade blad, nickande blomkorgar och frukter med vanligen fyra spröt.

Frukter av brunskära Utbredning. Brunskära är vanlig i södra och mellersta Sverige men förekommer sällsynt ända upp till Torne Lappmark. Den är en sumpväxt som växer vid åar, dammar och sjöar, på våt och näringsrik mark. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius 1732, arten finns dock omnämnd redan under 1600-talet (Nordstedt 1920).

Brunskära Användning. Brunskära kan användas som färgväxt och ger en gulröd färg.

Etymologi. Artnamnet tripartita kommer av latinets tres (tre) och pars (del). Namnet betyder tredelad, vilket syftar på de oftast treflikiga bladen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Bidens

Norden
Norra halvklotet
Färgväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Brunskjära, w. i wattudiken och gropar. Ylletyger med alun förut betade färgas brandgula, då de kokas med örten smått skuren: fröen fästa sig i ullen på förbigående får så fast, at de knapt genom kardning eller skrubning kunna bortskaffas: ätes af får och kor."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets kännedom av Carl Fredrik Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/biden/bidetri.html
Senaste uppdatering: 26 augusti 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg