Nickskära

Bidens cernua L.

Svenska synonym: gulskära

Nikkebrønsle Nikkende Brøndsel Nuokkurusokki Nodding Bur-marigold Nickender Zweizahn

Nickskära Beskrivning. Nickskära är en ettårig ört med motsatta, lansettlika blad och nickande blomkorgar med gulbruna blommor. Stjälken är upprätt, upp till åtta decimeter hög, enkel eller grenig, och har halvt stjälkomfattande blad som är enkla med sågtandad kant. Nickskära är höstblommande och blommar i augusti-september. Blomkorgarna är nickande eller lutande och omgivna av en krans med bladlika yttre holkfjäll. Diskblommorna är rörformade och brungula, de är ibland omgivna av en krans av gula tunglika strålblommor. Frukten är plattad och har vanligen fyra, styva, hullingförsedda spröt.
Nickskära Nickskära utmärks av nickande blomkorgar, lansettlika och halvt stjälkomfattande blad, samt frukter med fyra spröt. De båda andra arterna i släktet skäror (Bidens) har upprätta blomkorgar, flikade och skaftade blad, samt frukter som vanligen har två spröt.

Nickskära

Utbredning. Nickskära förekommer sparsamt i södra och mellersta Sverige, sällsynt i norra Sverige och saknas helt i fjälltrakterna. Den växer på våt, näringsrik mark vid sjöar, åar, dammar. Första fynduppgift är från Uppland och publicerades av Celsius år 1732 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet cernua betyder lutande och syftar, liksom det svenska namnet, på de lutande eller nickande blomkorgarna.

Familj: Asteraceae
Släkte: Bidens

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"En årig Ört som wäxer ömnigt wid Källsåg, i rännilar och gölar; finnes både med och utan strålblommor. Den skall ätas af Geten. I Ryssland färgar man med denna, såsom med Brunskäran, brandgult med tilsats af Alun, då likwäl yllegodset förut betas med Jämna."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/biden/bidecer.html
Senaste uppdatering: 30 mars 2009
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg