Aster L.

Astrar

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälkar upprätta. Blad strödda, hela. Blomkorgar i kvastlik ställning. Holkfjäll i flera rader. Strålblommor tunglika, i en rad, oftast blå eller violetta, hos odlade sorter varierande. Diskblommor gula, tvåkönade, rörlika. Frukt avlång, något plattad, ofta hårig, hårpensel av vanligen oliklånga hår.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Till släktet fördes tidigare också de två inhemska arterna, strandaster (Tripolium vulgaris) och gullborste (Linosyris vulgaris).

Etymologi. Släktnamnet Aster kommer av grekiskans aster (stjärna) och syftar på blomkorgen med de stjärnformigt utbredda strålblommorna.

Släktet har omkring 250 arter. I Sverige förekommer inga inhemska arter och bara arterna höstaster (A. novi-belgii) och sibirisk aster (A. sibiricus), samt hybriden videaster (A. x salignus), kan ibland etablera sig som bofasta.
Många andra arter och hybrider av astrar förekommer i odling och flera av dessa kan tillfälligt förekomma som förvildade. Hit hör arter som alpaster (A. alpinus), brittsommaraster (A. amellus), daggaster (A. laevis), luktaster (A. novae-angliae), oktoberaster (A. dumosus), prickaster (A. sedifolius), sibirisk aster (A. sibiricus), skogsaster (A. schreberi) och vit skogsaster (A. divaricatus).
Trädgårdsaster (Callistephus chinensis) är en ettårig art som ofta odlas, den fördes förut till astrarna men tillhör numera släktet sommarastrar (Callistephus).

Familj: Asteraceae

Arter:
höstaster (A. novi-belgii)
sibirisk aster (A. sibiricus)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/aster/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg