Sandmalört

Artemisia stelleriana Besser

Svenska synonym: Stellers malört

Sølvmalørt Hoary Mugwort

Beskrivning. Sandmalört är en flerårig, doftlös ört med krypande utlöpare. Den har tilltryckt vit- eller gulvit behåring vilket gör att hela växten ser vitaktig ut. Stjälken kan bli drygt en halv meter hög och omges av talrika vegetativa skott. Bladen är parflikiga med ganska breda, trubbiga bladflikar. Sandmalört blommar i augusti-september. Blomkorgarna sitter i greniga klasar i stjälktoppen, blommorna är små och gula.
Sandmalört liknar närmast malört (A. absinthium), som dock avviker genom sin aromatiska doft och upprepat flikiga, silvergrå blad.

Utbredning. Sandmalört är idag mycket sällsynt som vildväxande och förekommer endast i ett litet bestånd i Bohuslän. Arten upptäcktes dock som svensk i västra Skåne i slutet av 1800-talet och fanns kvar där till omkring 1950, men har sedan dess inte påträffats i landskapet. Den har också påträffats vid Falkenberg i Halland men är utgången även där. Sandmalört härstammar från nordöstra Asien och är troligen ursprungligen införd och naturaliserad i Sverige. Första fynduppgift är från Råå i Skåne och publicerades av F. W. C. Areschoug i Botaniska Notiser 1880 (Nordstedt 1920). Flera exemplar insamlade av Areschoug den 22 september 1880 finns i Naturhistoriska riksmuseets samlingar, ett av dem kan ses i artens bildgalleri.

Användning. Sandmalört odlas som marktäckande stenpartiväxt, men blommar sällan i vårt land.

Etymologi. Artnamnet stelleriana hedrar den tyske naturforskaren G. Steller (1704-1746). Det svenska namnet sandmalört skall inte förväxlas med strandmalört (Seriphidium maritimum).

Familj: Asteraceae
Släkte: Artemisia

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Under innevarande höst erhöll Fil. Kandidaten Hj. Nilsson af Skolynglingen Joh. Berg von Linde till bestämning ett par exemplar af en Artemisia, som till utseendet i hög grad afvek från de hittills kända skandinaviska arterna af detta slägte. Den upgafs vara tagen på hafsstranden i närheten af det söder om Helsingborg belägna fiskläget Råå. Härom underrättad beslöt jag att på ort och ställe taga närmare kännedom om de med denna arts förekomst i närmare samband stående omständigheter. I sällskap med Konservatorn vid härvarande Botaniska Museum, C. O. Nordstedt samt Fil. Kandidaterna E. Ljungström och Hj. Nilsson företog jag alltså d. 22 Sept. en utflygt till Råå."

Ur Smärre Fytografiska anteckningar. I. Artemisia Stelleriana Bess. I av F. W. C. Areschoug (Botaniska Notiser 1880)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/artem/arteste.html
Senaste uppdatering: 5 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg