Alvarmalört

Artemisia oelandica (Besser) Kom.

Vetenskapliga synonym: A. laciniata auct.

Alvarmalurt Alvar-Bynke

Alvarmalört Beskrivning. Alvarmalört är en nästan kal, flerårig ört med upprätta blomstjälkar som kan bli upp till sju decimeter höga, samt nedliggande vegetativa bladrosetter som ofta bildar utbredda bestånd. Bladen är ganska korta och breda, kala, dubbelt parbladiga med platta spetsiga flikar, samt gröna även på undersidan. Alvarmalört blommar i augusti-september. Blomkorgarna är små och breda, och sitter hängande i en spenslig klase. Holkfjällen är kala och blommorna gula.
Alvarmalört skiljer sig från de två andra grönbladiga malörterna, stenmalört (A. rupestris) och fältmalört (A. campestris), genom att bladflikarna är breda och platta.

Utbredning. Alvarmalört förekommer bara på Öland. Den är sällsynt och växer på torr kalkrik mark, till exempel i gräsmarker och på alvar. Tidigare räknades alvarmalört till samma art som den ryska A. laciniata, men betraktas numera som en från denna skild, på Öland endemisk, art. Första fynduppgift är från Öland och publicerades i Samuel Liljeblads Utkast til en svensk flora år 1792 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet oelandica är en latinisering av Öland och betyder 'från Öland'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Artemisia

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/artem/arteoel.html
Senaste uppdatering: 5 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg