Fältmalört

Artemisia campestris L.

Vetenskapliga synonym: A. borealis auct., A. bottnica (Lundst. ex Kindb.) Lid, A. campestris L. var. bottnica (Lundstr. ex Kindb.) R. W. Hartm. (ssp. bottnica)
Svenska synonym: fältbynke; vanlig fältmalört (ssp. campestris), bottnisk malört, bottenhavsmalört, bottenviksmalört (ssp. bottnica)

Markmalurt Mark-Bynke Ketomaruna Field Wormwood Feld-Beifuß

Fältmalört

Beskrivning. Fältmalört är en ganska lågväxt, kal ört med finflikade, mörkgröna blad och uppstigande rödbruna blomstjälkar. Stjälkarna kan bli upp till åtta decimeter långa och sitter i lösa tuvor. Bladen är två till tre gånger parflikiga med trådsmala flikar. Fältmalört blommar från juli till september. Blomkorgarna är små och sitter i glesa greniga klasar, de har gula blommor och vanligen kala holkfjäll. Underarten bottnisk malört (ssp. bottnica Lundstr. ex Kindb.) skiljer sig från vanlig fältmalört (ssp. campestris) genom större korgar som sitter få tillsammans, samt håriga holkfjäll.
Fältmalört känns igen på de finflikiga bladen med trådsmala, nästan trinda bladflikar, och de långa uppstigande rödbruna stjälkarna.

Fältmalört

Utbredning. Fältmalört växer på torra sandiga eller grusiga, kalkrika marker, som torrbackar, hedar och berg. Den är vanlig på Öland och Gotland och i andra kalkrika områden, men förekommer sällsynt även i mindre kalkrika trakter i Sydsverige. Underarten bottnisk malört (ssp. bottnica) Fältmalört är sällsynt och förekommer endast på sandiga havsstränder i Norrbotten och norra Västerbotten. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum 1658 (Nordstedt 1920).

Övrigt. Underarten bottnisk malört (ssp. bottnica) är fridlyst.

Etymologi. Artnamnet campestris kommer av latinets campus (fält) och betyder 'växer på fält'.

Familj: Asteraceae
Släkte: Artemisia

Norden (ssp. campestris)
Norden (ssp. bottnica)
Norra halvklotet (ssp. campestris)
Norra halvklotet (ssp. bottnica)
Fridlyst (ssp. bottnica)
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/artem/artecam.html
Senaste uppdatering: 5 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg