Malört

Artemisia absinthium L.

Svenska synonym: äkta malört

Malurt Have-Malurt Koiruoho, Mali Wormwood Wermut

Malört Beskrivning. Malört är en storväxt, flerårig, aromatiskt doftande ört med silvergrå blad. Stjälkarna är upprätta och kan bli upp till nästan en meter höga. Bladen är djupt flikiga med platta, ganska trubbiga bladflikar, både bladens ovansida och undersida har silvervit behåring. Malört blommar från juli till september. Blomkorgarna är hängande och sitter i greniga klasar. Korgarna är små och och har gråludna holkfjäll och gula blommor.
Malört Den silvergrå behåringen och de relativt bredflikiga bladen, samt den starka och mättat aromatiska doften gör malört lätt att känna igen. Arten gråbo (A. vulgaris) har vanligen spetsiga bladflikar och glest hårig bladöversida samt vitaktiga till brunaktiga blommor.

Malört Utbredning. Malört är en ursprungligen införd art, men är nu helt naturaliserad och är ganska vanlig i Syd- och Mellansverige. Den växer vid gårdar, på skräpmark och i vägkanter i kulturbygder. Första fynduppgift publicerades i Rudbecks Catalogus plantarum år 1658, men arten är känd sedan medeltiden (Nordstedt 1920).

Malört Användning. Malört har använts inom örtmedicinen, extraktet nyttjades främst som magmedicin och upptogs i farmakopén som Summitates Absinthii. Numera är örten mest känd som brännvinskrydda.

Etymologi. Artnamnet absinthium kommer av grekiskans absinthos (beskt men nyttigt) och syftar på den bittra smaken. Det svenska namnet malört kommer enligt Retzius (1806) av att man trodde att den kunde fördriva mal.

Familj: Asteraceae
Släkte: Artemisia

Norden
Norra halvklotet
Mat och krydda
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Sitt namn har den fått deraf, at man tror den fördrifwa Mal, hwarföre många än bruka at lägga torra Malörtsqwistar ibland yllekläder och pälswerk. Men ingen ting är falskare. Mal sky hwarken Malörtens lukt eller bitterhet, twärtom kan den göra skada genom mögel, om stället hwarest persedlarne förwaras, är något fucktigt, och man finner at Malen taga sin boning i sådane nerlagde wäxter...
...Från äldre tider är Malört känd såsom et godt Mage medicament. Man nyttjar det på flere sätt. At glödga Bränwin på Malörtknoppar är det sämsta. Malört Extract är wida bättre. Det tilredes af tre lod torra Malörtknoppar, hwar på man slår et qwarter godt Bränwin eller Spanskt win. Flaskan förbindes med en bit blåsa, hwari man sätter en knappnål, och ställes på en lagom warm Kakelugn et par dagar, hwarefter Extractet silas och utprässas genom linne."

Ur Försök til en Flora Oeconomica Sveciæ av A. J. Retzius (1806)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/artem/arteabs.html
Senaste uppdatering: 18 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg