Klubbfibbla

Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte

Klubbekorg Svineøje Kultakaunokki Lamb's Succory Lämmersalat

Beskrivning. Klubbfibba är en lågväxt, ettårig ört. Stjälken är bladlös, sparsamt grenig, och blir omkring två decimeter hög. Karaktäristiskt för arten är att stjälken är ihålig och klubblikt uppsvälld under blomkorgarna, nedtill är den smal och rödaktig. Bladen sitter i en rosett vid basen, de är omvänt äggrunda med grovtandad kant. Klubbfibbla blommar i juni-juli, blomkorgarna är upp till en centimeter breda, och har jämnhöga holkfjäll och gula tunglika blommor. Frukten är kantig och något ribbad, men saknar pensel.
Klubbfibbla kan inte förväxlas med andra arter.

Utbredning. Klubbfibbla är sällsynt och förekommer endast i sydligaste Sverige. Den växer i sandiga åkrar och trädor och har på senare år blivit allt sällsyntare. Första fynduppgift är från Simonstorp i Skåne och publicerades år 1744 (Nordstedt 1920).

Etymologi. Artnamnet minima kommer av latinets minor (liten) och betyder minst.

Familj: Asteraceae
Släkte: Arnoseris

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/arnos/arnomin.html
Senaste uppdatering: 3 september 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg