Arnica L.

Arnikor

Beskrivning. Fleråriga örter med jordstam. Stjälk upprätt. Blad helbräddade, de flesta i rosett vid basen, stjälkblad få, motsatta. Blomkorgar ensamma eller få tillsammans. Holkfjäll örtartade, liklånga, i två rader. Korgbotten kupig, hårig, men utan fjäll mellan blommorna. Blommor gula. Strålblommor tunglika, honliga. Diskblommor rörlika, tvåkönade. Frukt hårig, ribbad, pensel enradig, hårlik.
Kromosomtal: 2n=38 (slåttergubbe), 2n=76 (fjällarnika).

Övrigt. Arnikor är ett få svenska släkten av korgblommiga växter (Asteraceae) som har motsatta blad.

Etymologi. Släktnamnet Arnica är ett medeltida växtnamn.

Släktet har omkring 30 arter. I Sverige förekommer två inhemska arter, fjällarnika (A. angustifolia) och slåttergubbe (A. montana), samt en nordamerikansk art som kommit in med gräsfrö och naturaliserats i vägkanter.

Familj: Asteraceae

Arter:
fjällarnika (A. angustifolia)
slåttergubbe (A. montana)
vägarnika (A. chamissonis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/arnic/welcome.html
Senaste uppdatering: 5 juni 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg