Ullkardborre

Arctium tomentosum Mill.

Vetenskapliga synonym: Lappa tomentosa (Mill.) Lam.
Svenska synonym: ullig kardborre

Ullborre Filtet Burre Seittitakiainen Filzige Klette

Ullkardborre Beskrivning. Ullkardborre är en storväxt, kraftigt byggd, tvåårig ört med stora breda basala blad och runda korgar med grå spindelvävstunna trådar mellan holkfjällen. Stjälken kan bli upp till en och en halv meter hög. Bladens undersida är vitullig. Ullkardborre blommar i juli-augusti. Ullkardborre Blomkorgarna är klotrunda, två till tre centimeter breda, och sitter i kvast i grenspetsarna. Holkfjällen är invävda med tunna ulltrådar, de inre är brunaktiga med raka spetsar. Blommorna är rödlila och har violetta, utskjutande ståndare.
Ullkardborre är en av de vanligaste kardborrarna (Arctium). Den är ganska lik de andra arterna, men dessa skiljs antingen genom annan placering av korgarna, eller på deras form och avsaknad av ullhår. Ullkardborre i knopp Arterna liten kardborre (A. minus) och lundkardborre (A. nemorosum) har korgar arrangerade i klase, medan stor kardborre (A. lappa), som liksom ullig kardborre har korgar i kvast, har kala något plattade korgar. Svåridentifierade hybrider mellan de olika arterna kan påträffas.

Ullkardborre Utbredning. Ullkardborre är vanlig på näringsrik kulturpåverkad mark från Skåne till Uppland, mer sällsynt längre norrut. Första fynduppgift är från Göteborg och publicerades i Bromelius Chloris Gothica år 1694 (Nordstedt 1920).

Ullkardborre, frukter Användning. Se släktet kardborrar (Arctium).

Etymologi. Artnamnet tomentosum kommer av latinets tomentum (stoppning, vadd) och betyder hårig. Namnet syftar på blomkorgarnas ullhår.

Familj: Asteraceae
Släkte: Arctium

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"V. med föregående [stor kardborre], som den liknar, men har hvitludna, liksom med spindeltrådar genomväfna och något mindre blomhufvuden."

Ur Utkast till en svensk flora av S. Liljeblad (1816)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/arcti/arcttom.html
Senaste uppdatering: 30 juli 2012
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg