Anthemis L.

Kullor

Beskrivning. Ett- eller fleråriga örter. Stjälkar upprätta, håriga, ibland greniga. Blad strödda, en till tre gånger parflikiga. Blomkorgar ganska stora. Holkfjäll tegellagda, hinnkantade. Korgbotten platt, ibland kägelformig i frukt, med fjäll mellan blommorna. Strålblommor gula eller vita, tunglika, honliga eller sterila. Diskblommor gula, rörlika, tvåkönade. Frukt utan vare sig fjäll eller pensel.
Kromosomtal: 2n=18.

Övrigt. Arterna i släktet påminner om färgkragar (Chrysanthemum), prästkragar (Leucanthemum), baldersbrår (Tripleurospermum) och kamomiller (Matricaria), men alla dessa har blomkorgar utan fjäll mellan blommorna.

Etymologi. Släktnamnet Anthemis kommer av grekiskans anthos (blomma), namnet användes redan av Plinius och Dioskorides men då om kamomill (Matricaria recutita).

Släktet har omkring 210 arter, varav tre förekommer regelbundet i Sverige. Arten färgkulla (A. tinctoria) är flerårig och har gula strålblommor, medan de båda andra arterna, kamomillkulla (A. cotula) och åkerkulla (A. arvensis), är ettåriga och har vita strålblommor. Tillfälligt kan också flera andra arter påträffas, till exempel kvarnkulla (A. austriaca) och rysskulla (A. ruthenica), som båda är ettåriga med vita strålblommor.

Familj: Asteraceae

Arter:
färgkulla (A. tinctoria)
kamomillkulla (A. cotula)
åkerkulla (A. arvensis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/anthe/welcome.html
Senaste uppdatering: 31 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg