Antennaria Gaertn.

Kattfötter

Beskrivning. Fleråriga, lågväxta, mer eller mindre filthåriga örter. Stjälkar upprätta. Blad lansettlika till spatelformade, oskaftade, nedre blad samlade i rosett. Blomkorgar små, samlade i tät kvast i toppen av stjälken. Holkfjäll i flera rader, övre delen hinnartad, vit, rosa eller brun. Blommor enkönade, tvåbyggare. Hanblommor brett rörformade. Honblommor smalt rörformade. Frukt med hårpensel.
Kromosomtal varierande.

Övrigt. Hos en del av arterna är hanexemplar mycket sällsynta. Flera av arterna är apomiktiska, det vill säga att de förökar sig könlöst.

Etymologi. Släktnamnet Antennaria kommer av latinets antenna (antenn).

Släktet har ett sjuttiotal arter varav fyra förekommer i Sverige. Bara en av arterna, kattfot (A. dioica), finns i hela landet medan de övriga tre, fjällkattfot (A. alpina), grönkattfot (A. porsildii) och lappkattfot (A. villifera), är fjällväxter. Grå fjällkattfot är en grövre hårig typ av fjällkattfot som ibland särskiljs som en egen art och då kallas A. canescens. I Norge förekommer också en femte art, gaissakattfot (A. nordhageniana).

Familj: Asteraceae

Arter:
fjällkattfot (A. alpina)
grönkattfot (A. porsildii)
kattfot (A. dioica)
lappkattfot (A. villifera)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/anten/welcome.html
Senaste uppdatering: 31 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg