Lappkattfot

Antennaria villifera Boriss.

Vetenskapliga synonym: A. carpathica auct., A. lanata auct.

Sølvkattefot Tue-Kattefod Isokissankäpälä

Lappkattfot Beskrivning. Lappkattfot är en flerårig, lågväxt ört med långa, filthåriga rosettblad och små blomkorgar med brunaktiga holkfjäll. Den är tätt tuvad och saknar utlöpare. Stjälkarna kan bli drygt en decimeter höga och har vanligen bara två eller tre stjälkblad, de övriga bladen sitter samlade i en basal rosett. Bladen är långsmala, trenerviga och bredast omkring mitten. Lappkattfot blommar i juli-augusti. Arten är tvåbyggare, har skilda han- och honplantor som båda är ungefär lika vanliga. Blomkorgarna har hinnlika, svartbruna holkfjäll. Honexemplar har lansettlika holkfjäll och vitaktiga blommor. Hanexemplar har omvänt äggrunda holkfjäll och purpurröda blommor med gula ståndare.
De andra arterna i släktet kattfötter (Antennaria) har utlöpare och är mer eller mindre mattbildande, de har också ennerviga rosettblad och oftast fler stjälkblad.

Utbredning. Lappkattfot är ganska vanlig i de norra delarna av fjällen från Pite till Torne Lappmark. Den växer vanligen på fuktig kalkhaltig mark, från skogsgränsen och upp i mellanalpina området. Första fynduppgift är från Kappasvare och Kiergevare i Lule Lappmark och publicerades av Lars Levi Laestadius år 1822 (Nordstedt 1920). Flera exemplar insamlade av Laestadius år 1821 i Lule Lappmark finns bevarade i Naturhistoriska riksmuseets samlingar.

Etymologi. Artnamnet villifera betyder luden och syftar på att hela växten är silvergrått filtluden.

Familj: Asteraceae
Släkte: Antennaria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/anten/antevil.html
Senaste uppdatering: 31 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg