Grönkattfot

Antennaria porsildii E. Ekman

Vetenskapliga synonym: A. alpina (L.) Gaertn. ssp. glabrata auct., A. glabrata auct.

Grønkattefot Porsilds Kattefod Kaljukissankäpälä

Beskrivning. Grönkattfot är en lågväxt, flerårig, nästan kal ört med utlöpare. Stjälkarna är upprätta, upp till en decimeter höga, och något håriga, i övre delen är de ibland glandelhåriga, de har flera stjälkblad men de flesta bladen sitter i rosett vid basen. Rosettbladen är gröna och nästan kala på både över- och undersida, de är bredast mot spetsen och ennerviga. Grönkattfot blommar i juli-augusti. Blomkorgarna är små och sitter i toppen på stjälken, korgarnas holkfjäll är mörka. Arten har skilda han- och honplantor, hanplantor är dock mycket sällsynta i Sverige.
Grönkattfot är mest lik fjällkattfot (A. alpina), men den senare har blad som är gråulliga på undersidan och ofta också på översidan. Den förs ibland ihop med fjällkattfot som utgör ett formrikt komplex av småarter med apomiktisk förökning.

Utbredning. Grönkattfot är sällsynt och förekommer på fjällhedar från Pite till Torne Lappmark. Den är kalkkrävande och växer ofta fuktigare än fjällkattfot (A. alpina). Första fynduppgift. Arten beskrevs som ny för vetenskapen av Elisabeth Ekman år 1927 i artikeln Notes on some Greenland Antennariae (Svensk Botanisk Tidskrift 21: 49-57). Enligt Ekman är det första svenska fyndet från Torne Lappmark där den hittades av T. Fries år 1917.

Etymologi. Artnamnet porsildii hedrar den danske botanisten Morten Porsild (1872-1956).

Familj: Asteraceae
Släkte: Antennaria

Norden
Norra halvklotet

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning


"I have given this new species the name A. Porsildii in honour of the Director of the Arctic scientifical Station on Disko, Dr M. P. PORSILD, the conscientious investigator of the Genus Antennaria in Greenland."

Ur Notes on some Greenland Antennariae av Elisabeth Ekman (Svensk Botanisk Tidskrift 21, 1927)

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/anten/antepor.html
Senaste uppdatering: 31 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg