Anaphalis DC.

Pärleterneller

Beskrivning. Fleråriga, ullhåriga örter, med underjordiska utlöpare. Stjälk upprätt. Blad strödda, lansettlika, vanligen helbräddade, ullhåriga men som äldre nästan kala på ovansidan. Blomkorgar omkring en centimeter breda, i tät kvastlik ställning. Holkfjäll taktegellagda i flera rader, vita, pappersartade. Blommor enkönade, gula. Hanblommor rörformade. Honblommor trådlika. Frukt med hårpensel.
Kromosomtal: 2n= 28.

Övrigt. Släktet skiljs från hedblomster (Helichrysum) bland annat genom hanliga i stället för tvåkönade mittblommor i korgarna.

Etymologi. Släktnamnet Anaphalis är en ordlek baserad på Gnaphalium, det vetenskapliga namnet på släktet noppor.

Släktet har 110 arter. I Sverige förekommer den odlade arten pärleternell (A. margaritacea) förvildad.

Familj: Asteraceae

Art:
pärleternell (A. margaritacea)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/anaph/welcome.html
Senaste uppdatering: 31 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg