Pärleternell

Anaphalis margaritacea (L.) Benth.

Vetenskapliga synonym: Antennaria margaritacea R. Br., Gnaphalium margaritaceum L.

Perle-evigblom Perlekurv Helminukkajäkkärä Pearly Everlasting

Pärleternell Beskrivning. Pärleternell är en flerårig, ullhårig ört som kan bli drygt sex decimeter hög. Arten har underjordiska utlöpare och bildar ofta stora bestånd. Stjälken är vitt ullhårig och bladen är lansettlika, vanligen helbräddade och sitter strödda längs stjälken. Bladovansidan är först ullhårig men blir med tiden kal. Pärleternell Pärleternell blommar från juli till september. Blomkorgarna är omkring en centimeter breda och sitter samlade i en tät kvastlik ställning. Holkfjällen är vita och pappersartade. Blomkorgarna har två slags gula blommor, de yttre är trådformade honblommor medan de inre är rörformade hanblommor. Frukterna är små och har en vit hårpensel.
Pärleternell kan knappast förväxlas med andra arter.

Pärleternell Utbredning. Pärleternell är en odlad art som sällsynt kan påträffas förvildad på kulturpåverkad mark, ofta på grusig eller sandig mark i vägkanter och i närheten av bebyggelse. Arten hör ursprungligen hemma i Nordamerika och nordöstra Asien. Första fynduppgift som förvildad är från Skåne och publicerades 1870 (Hylander 1971).

Pärleternell Användning. Pärleternell odlas som prydnadsväxt i trädgårdar och den lämpar sig också som eternell.

Etymologi. Artnamnet margaritacea kommer av latinets margarita (pärla) och betyder pärllik, vilket syftar på de vita rundade blomkorgarna.

Familj: Asteraceae
Släkte: Anaphalis

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/anaph/anapmar.html
Senaste uppdatering: 15 oktober 2008
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg