Ambrosia L.

Ambrosior

Beskrivning. Ett- eller fleråriga, håriga örter. Stjälk upprätt. Blad strödda eller åtminstone nedtill motsatta, skaftade eller oskaftade upptill, handflikiga, parflikiga eller dubbelt parflikiga. Blomkorgar små. Holkfjäll sammanväxta. Blommor enkönade, sambyggare. Hanblommor rörlika, i hängande korgar som sitter axlikt samlade i stjälk- eller grentoppar. Honblommor ensamma, i skålformade korgar i bladvecken. Frukt innesluten i blomkorgen, utan pensel.
Kromosomtal: 2n=24 (ambrosia), 2n=36 (sträv ambrosia), 2n=varierande (malörtsambrosia).

Etymologi. Släktnamnet Ambrosia var ett växtnamn redan hos Dioskorides och Plinius (Lid 1985).

Övrigt. Ambrosior är vindpollinerade och liksom flera andra sådana kan de orsaka pollenallergi. I USA tillhör ragweeds, som de heter på engelska, de mest besvärliga allergiväxterna.

Släktet har 43 arter de flesta ursprungligen hemmahörande i Nordamerika. Bara en, den fleråriga arten sträv ambrosia (A. psilostachya), betraktas som bofast i Sverige. Ytterligare fyra arter har tillfälligt påträffats, bland dessa är ambrosia (A. trifida) och malörtsambrosia (A. artemisiifolia) de vanligast förekommande.

Familj: Asteraceae

Arter:
ambrosia (A. trifida)
malörtsambrosia (A. artemisiifolia)
sträv ambrosia (A. psilostachya)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/ambro/welcome.html
Senaste uppdatering: 30 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg