Ambrosia

Ambrosia trifida L.

Hesteambrosia Trefliget Ambrosie Sormituoksukki Giant Ragweed Dreiblättrige Ambrosie

Beskrivning. Ambrosia är en ettårig, hårig ört som kan bli upp till en meter hög. Stjälken är upprätt och har motsatta, skaftade blad. Bladen är handflikade med tre till fem flikar, bladkanten är sågad. Ambrosia blommar sent, i september-oktober. Arten är sambyggare och har enkönade blommor som sitter i skilda blomkorgar. Honblommorna sitter ensamma i skålformade korgar i de övre bladvecken, medan hanblommorna sitter flera tillsammans i korgar som sitter i långa toppställda axlika klasar. Frukten sitter innesluten i den taggiga honblomkorgen, men på grund av artens sena blomningstid sätter arten sällan frukt i vårt land.
Ambrosia kan knappast förväxlas med andra arter, de andra ambrosiorna (Ambrosia) har enkelt till dubbelt parflikiga blad som sitter strödda upptill.

Utbredning. Ambrosia är sällsynt och förekommer tillfälligt på ruderatmark i Sydsverige. Arten hör ursprungligen hemma i Nordamerika. Första fynduppgift är från Skåne och publicerades 1909 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet trifida kommer av latinets tres (tre) och findere (klyva), namnet betyder trekluven och syftar på de oftast treflikade bladen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Ambrosia

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/ambro/ambrtri.html
Senaste uppdatering: 21 februari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg