Sträv ambrosia

Ambrosia psilostachya DC.

Vetenskapliga synonym: A. coronopifolia Torr. & A. Gray

Gråambrosia Krybende Ambrosie Perennial Ragweed Ausdauerndes Traubenkraut

Sträv ambrosia Beskrivning. Sträv ambrosia är en flerårig ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Stjälken är upprätt och har tilltryckt behåring upptill. De övre bladen är oskaftade och sitter strödda, medan de nedre är skaftade och sitter motsatta. Bladskivan är enkelt parflikig med ganska smala flikar. Sträv ambrosia blommar i september-oktober. Arten är sambyggare med enkönade blommor som sitter i skilda blomkorgar. Honblommorna sitter ensamma i skålformade korgar i bladvecken och hanblommorna sitter flera tillsammans i korgar som sitter i långa toppställda axlika klasar. Sträv ambrosia Frukten är innesluten i den taggiga honblomkorgen, men arten sätter sällan frukt i vårt land på grund av den sena blomningstiden.
Sträv ambrosia liknar malörtsambrosia (A. artemisiifolia), men den senare är ettårig, har dubbelt parflikiga blad, samt stjälk med utspärrad behåring upptill.

Sträv ambrosia Utbredning. Sträv ambrosia förekommer sällsynt i södra Sverige. Den växer på ruderatmark, på stränder och i hamnar. Arten hör ursprungligen hemma i Nordamerika. Första fynduppgift är från Västergötland och publicerades 1928 (Hylander 1971).

Sträv ambrosia Etymologi. Artnamnet psilostachya kommer av grekiskans psilos (naken) och stakhys (ax).

Familj: Asteraceae
Släkte: Ambrosia

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 2000

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/ambro/ambrpsi.html
Senaste uppdatering: 16 november 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg