Malörtsambrosia

Ambrosia artemisiifolia L.

Beiskambrosia Bynke-Ambrosie Marunatuoksukki Ragweed Beifußblättriges Traubenkraut

Malörtsambrosia Beskrivning. Malörtsambrosia är en ettårig, hårig ört som kan bli nästan en meter hög. Stjälken är upprätt och har utspärrad behåring upptill, den är ofta grenig och har nedtill motsatta och upptill strödda blad. Bladen är skaftade och dubbelt parflikiga med ganska smala flikar. Malörtsambrosia blommar sent, från augusti till oktober. Den är sambyggare och har enkönade blommor som sitter i skilda blomkorgar. Honblommorna sitter ensamma i skålformade korgar i bladvecken. Hanblommorna sitter flera tillsammans i korgar som sitter i långa toppställda axlika klasar. Frukten är innesluten i honblomkorgen som i frukstadiet blir taggig, men på grund av artens sena blomningstid sätter arten sällan frukt i vårt land.
Malörtsambrosia är mest lik sträv ambrosia (A. psilostachya), Malörtsambrosia men den senare är flerårig, har enkelt parflikiga blad, samt stjälk med tilltryckt behåring upptill. Arterna i släktet malörter (Artemisia) är vanligen fleråriga, har alla blad strödda, en- och tvåkönade blommor i samma korg, samt frukter som inte är inneslutna i korgen.

Malörtsambrosia

Utbredning. Malörtsambrosia förekommer tillfälligt på ruderatmark, men påträffas också som ogräs i rabatter och kring fågelfröautomater. Dess frukter finns i importerat fågelfrö och arten har på senare år blivit allt vanligare. Den hör ursprungligen hemma i Nordamerika, men är numera vida spridd. Första fynduppgift är från Lund, Skåne och publicerades 1866 (Hylander 1971).

Etymologi. Artnamnet artemisiifolia betyder 'med malörtslika blad' och kommer av Artemisia, som är det vetenskapliga namnet på släktet malörter, och folium (blad).

Familj: Asteraceae
Släkte: Ambrosia

Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1998

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/ambro/ambrart.html
Senaste uppdatering: 30 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg