Achillea L.

Röllikor

Beskrivning. Fleråriga örter. Stjälk upprätt. Blad strödda, enkla eller två till tre gånger pardelade. Blomkorgar i kvastlik ställning. Holkfjäll örtartade, i få rader. Korgbotten nästan platt med smala hinnaktiga fjäll. Strålblommor vita, gulvita eller rosa, honliga, något längre än breda. Diskblommor rörlika, vita eller rosa, tvåkönade. Ståndare utan svansar vid basen. Stiftgrenar håriga endast i spetsen. Frukt plattad, utan pensel eller fjäll.
Kromosomtal: 2n=18 (nysört), 2n=54 (röllika)

Etymologi. Släktet Achillea är troligen uppkallat efter den mytomspunne Akilles.

Släktet har 115 arter. I Sverige förekommer tre arter regelbundet, nysört (A. ptarmica), röllika (A. millefolium) och kamröllika (A. crithmifolia). Tillfälligt har ytterligare ett tiotal arter påträffats i landet.
Flera arter röllikor odlas som prydnadsväxter, till exempel den vitblommiga silverröllikan (A. clavenna) och de gulblommiga arterna gullröllika (A. chrysocoma), stenröllika (A. tomentosa) och praktröllika (A. filipendulina), och en del av dessa kan ibland förvildas.

Familj: Asteraceae

Arter:
kamröllika (A. crithmifolia)
nysört (A. ptarmica)
röllika (A. millefolium)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/achil/welcome.html
Senaste uppdatering: 30 maj 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg