Röllika

Achillea millefolium L.

Vetenskapliga synonym: A. lanulosa Nutt., A. occidentalis Raf. (ssp. lanulosa)
Svenska synonym: backhumle, jordhumle, karibacka, näsegräs, näsgräs, rölleka; vanlig röllika (ssp. millefolium), fjällröllika, luddröllika, nordlig rölleka (ssp. sudetica), plymröllika (ssp. lanulosa)

Ryllik Almindelig Røllike Siankärsämö Vallhumall Yarrow Wiesen-Schafgarbe

Röllika Beskrivning. Röllika är en flerårig, hårig ört med krypande jordstam. Stjälkarna är upprätta, upp till sex decimeter höga, och har strödda två- till tredubbelt fint parflikiga blad. Röllika blommar under hela sommaren till långt in på hösten. Blomkorgarna är små, bara en halv centimeter breda, och sitter i platt kvastlik ställning. Blommorna är vanligen rent vita eller rödlätta, men exemplar med ljusare eller mörkare rosa blommor förekommer också. Korgarna har vanligen bara fem strålblommor. Röllika Röllika delas upp i tre underarter, huvudunderarten vanlig röllika (ssp. millefolium), fjällröllika (ssp. sudetica (Opiz) E. Weiss), samt underarten plymröllika (ssp. lanulosa (Nutt.) Piper) som bara påträffats tillfälligt.
Den andra vanliga arten i släktet, nysört (A. ptarmica), har enkla sågade blad, samt större blomkorgar som är omkring en centimeter breda och som har fler och större strålblommor.

Utbredning. Röllika är mycket vanlig i hela landet, den växer främst i torra öppna marker. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet, men röllika omnämns redan i de medeltida läkeböckerna (Nordstedt 1920).

Röllika, närbild Användning. Olika namnsorter av röllika med mörkt rosa blommor odlas ofta som prydnadsväxter. Förr användes hela örten, Summitataes Millefolii, som magstärkande medel eller krossad som sårrengörare. Den användes också istället för humle (Humulus lupulus) vid ölframställning, vilket givit upphov till namnen backhumle och jordhumle. Nyman (1867) uppger att bladen orsakar nysning och näsblod och i medeltida örtaböcker har den ibland kallats näsegräs, och den har i vissa trakter torkats och blandats med snus.

Färgvariation hos röllika

Övrigt. Arten röllikesnyltrot (Orobanche purpurea) är en mycket sällsynt ört som saknar klorofyll och parasiterar på rötterna av bland annat röllika.

Etymologi. Artnamnet millefolium kommer av latinets mille (tusen) och folium (blad), namnet syftar på de mångdelade bladen.

Familj: Asteraceae
Släkte: Achillea

Norden
Norra halvklotet
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Rölleka på åkerrenar. a. är af stärkande och sårläkande kraft. Blommorne och örtbladen brukas som Thee emot Blodspottning, för mycken rening och afslaget hos fruent. samt i synnerhet emot öpna Gyllenådren: såsom stärkande lägges den bland andre kryddor på bränwin. Lima-Dalbonden lägger den under gäsningen på Ölet, at förbättra smak och styrka. Färska örtbladen stötte bruka Landtboar på sår, som deraf renas och läkas."

Ur Anwisning til Wäxt-Rikets Kännedom av C. F. Hoffberg (1792)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/astera/achil/achimil.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg