Vincetoxicum Wolf.

Tulkörter

Beskrivning. Fleråriga örter med mjölksaft och kraftig jordstam. Stjälk upprätt, oftast ogrenad, ensidigt hårig upptill. Blad motsatta, hela, brett äggrunda till lansettlika med utdragen spets och korta bladskaft. Blommor i knippen från de övre bladvecken, tvåkönade. Krona gulvit, sambladig, fatlik, djupt femflikad; vriden i knopp. Ståndare mer eller mindre sammanvuxna, med ståndarknappar ombildade till polliniefack. Pollen samlat i klumpar (pollinier) som sitter ihop två och två med en så kallad klämkropp och sprids som en enhet. Stift otydligt. Fruktämne översittande. Frukt av två, drygt halvdecimeterlånga, kapsellika delfrukter; ofta utvecklas endast en av delfrukterna. Frö ovalt, plattat med stor hårtofs.
Kromosomtal: 2n=22, 44.

Etymologi. Släktnamnet Vincetoxicum kommer av latinets vincere (besegra) och grekiskans toxikon (gift), och betyder motgift (Odhner 1963).

Släktet har 15 arter, i Sverige förekommer bara arten tulkört (V. hirundinaria).

Familj: Asclepiadaceae

Art:
tulkört (V. hirundinaria)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/asclepiada/vince/welcome.html
Senaste uppdatering: 26 oktober 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg