Tulkört

Vincetoxicum hirundinaria Med.

Vetenskapliga synonym: Asclepias vincetoxicum L., Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers., Vincetoxicum officinale Moench.

Svalerot Svalerod Käärmeenpistonyrtti Schwalbenwurz

Tulkört

Beskrivning. Tulkört är en flerårig medelstor ört med rak styv stjälk, motsatta hela blad och små stjärnformade gulvita blommor i knippen från bladvecken. Bladen är brett lansettlika till spetsigt äggrunda, i början småludna men blir med tiden kala, de får en vackert gul färg på hösten. Tulkört blommar i juni-juli. Blomman är en knapp centimeter bred, med Tulkört en djupt femflikad fatlik krona och fem ombildade ståndare. Frukten är en långsmalt äggformad kapsel. Fröna är bruna, fyra till sju millimeter långa, och har en lång vit hårtofs.
Tulkört kan knappast förväxlas med andra arter.

Utbredning. Tulkört är vanlig i de östra delarna av Svealand, men den förekommer också sällsynt i de sydvästra kustområdena. Frukt Den växer på torra steniga marker. Första fynduppgift är från 1600-talet (Nordstedt 1920).

Användning. Roten har använts i folkmedicinen, bland annat mot vattusot. Stjälkarna har ansetts kunna användas till framställning av fibrer av hög kvalitet.

Frukt

Etymologi. Artnamnet hirundinaria, av namnet på ett släkte svalor (Hirundo), namnet betyder sval-lik och syftar på fröna som med hjälp av sin hårtofs kan 'flyga som svalor'. Tulk är, enligt Nationalencyklopedins ordbok 1995-96, ett dialektalt namn för rödbena.

Familj: Asclepiadaceae
Släkte: Vincetoxicum

Norden
Norra halvklotet
Spånadsväxt
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Hvilken skulle väl kunna tro, at en så frän växt, som ätes af intet hemtamdt djur, förutan af Geten, hvilken endast afbiter yttersta stjelken deraf, skulle, då den blifver rätt ansad, gifva et kosteligt Lin? Ja! jag tiltror mig kunna bevisa, at det är mera gifvande och mindre kinkigt, än vårt allmänna Lin."

Ur Några vildt-växande Svenska Örters hushålls-nytta av P. Holmberger (Kongliga Svenska Wetenskapsacademiens handlingar 1774)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/asclepiada/vince/vinchir.html
Senaste uppdatering: 19 augusti 2003
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg