Aristolochiaceae

Piprankeväxter

Beskrivning. Fleråriga örter. Blad strödda eller skenbart i rosett vid basen. Stipler saknas. Blommor tvåkönade, skaftade, ensamma i bladvecken, tretaliga, med ett symmetriplan (zygomorfa) eller flera (radiärsymmetriska). Krona sambladig, med enkelt hylle, kvarsittande eller avfallande, med kort eller lång tub. Ståndare sex eller tolv, i en eller två kransar, fria eller sammanväxta med stiften. Stift sex, sammanväxta till en stiftpelare, märke sexflikigt. Fruktämne undersittande, sexrummigt. Frukt en kapsel. Frön talrika.

Familjen har ibland kallats hålrotsväxter.

Familjen har tolv släkten och 475 arter. I Sverige finns bara två släkten, hasselörter (Asarum) med arten hasselört (A. europaeum) och piprankor (Aristolochia) med arten hålrot (A. clematitis). Tillfälligt kan också den odlade arten pipranka (Aristolochia macrophylla) påträffas förvildad.

Tvåhjärtbladiga växter

Släkten:
Aristolochia - piprankor
Asarum - hasselörter

Bestämningsnyckel

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/aristolochia/welcome.html
Senaste uppdatering: 19 januari 2000
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg