Bestämningsnyckel

Aristolochiaceae - Piprankeväxter

1. Stjälk upprätt. Blommor i grupper i bladvecken, krona tubformad med en kronflik.
---piprankor (Aristolochia) - 1 art: hålrot (A. clematitis)
1. Stjälk kort. Blommor enstaka nära markytan, krona klocklik med tre kronflikar.
---hasselörter (Asarum) - 1 art: hasselört (A. europaeum)

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/aristolochia/nyckel.html
Senaste uppdatering: 15 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg