Aristolochia L.

Piprankor

Beskrivning. Fleråriga örter med krypande vedartad jordstam. Stjälk vek, kal, upprätt, något grenig. Blad strödda på stjälken, skaftade, bladskiva hjärtlik. Blommor i grupper i bladvecken. Krona med ett symmetriplan (zygomorf), rörlik med en skedformig kronflik, krontub vidgad vid basen. Ståndare sex, ihopväxta med stiften. Stift sex, sammanvuxna till stiftpelare, märke sexflikigt. Frukt en päronformig kapsel, spricker upp i regelbundna flikar.
Kromosomtal: 2n=14.

Etymologi. Släktnamnet Aristolochia kommer av grekiskans aristos (bäst) och lokheia (förlossning) och betyder 'bästa medlet vid förlossning', vilket syftar på vissa piprankors betydelse som läkemedel i äldre tid.

Släktet har 120 arter. Bara arten hålrot (A. clematitis) är bofast i Sverige, men den odlade arten pipranka (A. macrophylla) har påträffats tillfälligt förvildad. Den senare är storväxt och har bruna treflikiga blommor, samt slingrande stjälkar som kan bli fler meter långa.

Familj: Aristolochiaceae

Art:
hålrot (A. clematitis)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/aristolochia/arist/welcome.html
Senaste uppdatering: 12 november 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg