Storbladig murgröna

Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean

Vetenskapliga synonym: H. helix L. ssp. hibernica (G. Kirchn.) D. C. McClint., H. helix L. var. hibernica (G. Kirchn.) Jaeger

Irsk Vedbend Atlantic Ivy, Irish Ivy

Storbladig murgröna Beskrivning. Storbladig murgröna är en klättrande vintergrön buske som fäster sig vid underlaget med särskilda klätterrötter och som på så sätt kan bli flera meter hög. Bladen är långskaftade med tre- till femflikig bladskiva som är upp till två decimeter bred och tydligt bredare än lång, ofta något urnupen vid basen. Bladskivan är blankt mörkgrön med ljusare nerver. Blommorna sitter i flocklika samlingar men blom- och fruktsättning är ofta dålig.
Storbladig murgröna är oklart avgränsad mot murgröna (H. helix), men avviker påtagligt från den senare och betraktas numera som en egen art. Tidigare har dock uppfattningen växlat och den har Storbladig murgröna uppfattats både som underart och varietet av murgröna, eller som en namnsort av okänt ursprung ('Hibernica'). Storbladig murgröna är tetraploid, det vill säga har dubbelt så högt kromosomtal som murgröna, och är mer starkväxande med större och bredare blad.

Utbredning. Storbladig murgröna anses härstamma från Irland men förekommer odlad över hela Europa. I Sverige odlas den ibland i sydligaste Sverige och kan sällsynt påträffas förvildad eller Storbladig murgröna naturaliserad på varm, kalkhaltig jord nära bebyggelse. Första fynduppgift är från Simris socken, Skåne och publicerades av Ö. Nilsson i Botaniska Notiser 1969 (Hylander 1971).

Användning. Storbladig murgröna odlas ibland som prydnadsväxt i de sydligaste landskapen. Den används både som klättrande och som marktäckare.

Etymologi. Artnamnet hibernica kommer av latinets Hibernia (Irland) och betyder 'från Irland'.

Familj: Araliaceae
Släkte: Hedera

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser

© Naturhistoriska riksmuseet 1999

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/aralia/heder/hedehib.html
Senaste uppdatering: 26 februari 1999
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg