Murgröna

Hedera helix L.

Svenska synonym: trädväva (Södermanland)

Bergflette Vedbend Köynneliäs muratti Ivy, Common Ivy Efeu

Murgröna Beskrivning. Murgröna är en vintergrön växt som kryper, slingrar och klättrar men hjälp av häftrötter på de unga skotten. Bladen är läderartade, glänsande mörkgröna med ljus nervatur, vanligen mindre än åtta centimeter breda, och kan se ut på två sätt. De vanliga bladen är grunt handflikiga med tre till fem flikar oc, medan de blad som sitter på blombärande skott är spetsigt ovala. Murgröna blommar under hösten, i september-oktober, men först då den är omkring tio år gammal. Den sena blomningstiden gör att blomknopparna ofta fryser bort på exemplar i mellersta Sverige. Blommorna är gulgröna och sitter i små, runda flockar. Frukten är ett blåsvart bär som mognar sommaren efter blomningen.
Arten storbladig murgröna (H. hibernica), vilken ibland betraktas som en underart av murgröna, skiljs bland annat genom större och bredare blad som ofta är mer än åtta centimeter breda.

Blommor Utbredning. Murgröna är sällsynt och växer vild i trakter med milt vinterklimat upp till Dalsland, norra Västergötland och Södermanland, men kan odlas något längre norrut. Den är utpräglat sydlig och kustbunden, växer i skogar och lundar där den kan klä in hela trädstammar. Första fynduppgift är från medeltiden (Nordstedt 1920).

Blad Användning. Murgrönans blad, kokta i vin eller vatten, ansågs förr vara sårrenande. Nyman (1867) berättar också att man tillverkade dryckeskärl av murgröna och "de gamle trodde att en sådan bägare, om deri vatten och vin iskänktes blandade, skulle insuga och genomsläppa endast det förra". Murgröna planteras ofta som klätterväxt ute, men den är också omtyckt som krukväxt. Den är mycket variabel och det finns ett stort antal olika former och sorter i odling.

Klättrande murgröna Övrigt. Murgröna är Gotlands landskapsblomma.
Odlade murgrönor kan parasiteras av murgrönssnyltrot (Orobanche hederae). Den karaktäristiska bladformen hos murgröna finns även hos andra växter, vilka fått namn som murgrönsveronika (Veronica hederifolia) och murgrönsmöja (Ranunculus hederaceus).

Etymologi. Artnamnet helix är ett grekiskt ord som betyder spiral, slingring.

Familj: Araliaceae
Släkte: Hedera

Norden
Norra halvklotet
Fridlyst
Giftig
Landskapsblomma
Bildgalleri

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Desse lundar voro så ihopvuxne, att näppligen någon människa utan yx kunde penitrera och, det som sällsamt är, ofta av själva Hedera arborea, som här över allt löper, så ihopflätade som ärtor av snargräs."

Ur Carl Linnæi öländska och gotländska resa år 1741 av Carl von Linné (1745)

© Naturhistoriska riksmuseet 1996

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/aralia/heder/hedehel.html
Senaste uppdatering: 8 april 2005
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg