Järnek

Ilex aquifolium L.

Svenska synonym: kristtorn

Kristtorn, beinved Kristtorn Holly Stechpalme

Järnek

Beskrivning. Järnek är en vintergrön buske eller litet träd med tornkantade blad, små vita blommor och röda bärlika stenfrukter. Den känns lätt igen på de elliptiska läderartade bladen som har vågiga, vasst torniga kanter, de är blanka och mörkt gröna. Unga grenar är gröna och bladen sitter strödda. Järnek blommar i maj-juni med små vita blommor som sitter i bladvecken. Arten är tvåbyggare och har han- respektive honblommor på olika buskar, blommorna är kortskaftade och har fyra kronblad. Frukterna är röda bärlika stenfrukter som sitter kvar under hela vintern.
Järnek kan möjligtvis förväxlas med mahonia (Mahonia aquifolium), från familjen berberisväxter, men mahonia har motsatta blad, gula blommor i klasar och blådaggiga bär.

Järnek

Utbredning. Järnek är en ofta odlad art som mycket sällsynt förekommer i södra Sverige. Den kräver ett oceaniskt klimat med hög nederbörd och milda vintrar. Arten upptäcktes i ett exemplar i Bohuslän för mer än 100 år sedan, men har sedan 1940-talet betraktats som utdöd. Man har dock sedan dess funnit ett kvarlevande exemplar som anses vara inhemskt. De flesta förekomsterna av järnek förklaras annars med sentida spridning från odling, eller eventuellt spridning med fåglar från växtplatser i Norge eller Danmark. Första fynduppgift är från Bohuslän och publicerades 1824 (Nordstedt 1920).

Användning. Veden är mycket hård och har använts bland annat till snickeriarbeten. Numera odlas den ofta som prydnadsbuske för sitt vackra bladverk och sina dekorativa frukter, många olika namnsorter finns med stor variation i bladens och frukternas färg. I de anglosaxiska länderna är den associerad med julen, vilket också spritt sig till vårt land där järnek, liksom mistel (Viscum album), numera hör till juldekorationerna.

Etymologi. Artnamnet aquifolium kommer av latinets acus (nål) och folium (blad), namnet syftar på bladkanternas vassa tornar. Kristtorn är ett äldre namn som hänsyftar på en gammal sägen som berättar att Jesus törnekrona skulle vara gjord av järnek.

Familj: Aquifoliaceae
Släkte: Ilex

Norden
Norra halvklotet
Träd
Giftig

I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

Referenser


"Busken för sina taggar skull tjenar väl till lefvande stängsel. Trädet är hårdt, hvitt: brukas af Svarfvare till nålhus, pipskaft m.m. Den inre barken till ett godt fogellim. Br. nu mer än den hvita Misteln af fogelfångare i Tyskland. Pl:s med rottelningar om hösten, hälst i skuggiga gårdar."

Ur Utkast till en svensk flora av S. Liljeblad (1816)

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/aquifolia/ilex/ilexaqu.html
Senaste uppdatering: 31 oktober 2004
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg