Vinca L.

Vintergrönor

Beskrivning. Fleråriga, mattbildande, vintergröna ris, med mjölksaft. Stam krypande och rotslående. Blad motsatta, hela, ovala och läderartade; stipler saknas. Blommor tvåkönade, ensamma på blomskaft från bladvecken. Foder femflikat. Krona sambladig, med smal pip och utbrett bräm, blåviolett; spiralvriden i knoppstadiet. Ståndare fem, ståndarknappar hopstående. Stift ett. Frukt av oftast två fåfröiga baljkapslar. Frön bruna, vårtiga, hästskoformade till hoprullade i tvärsnitt.
Kromosomtal: 2n=46.

Etymologi. Släktnamnet Vinca användes redan av Plinius.

Släktet har sju arter. I Sverige finns bara den odlade och förvildade arten vintergröna (V. minor). Stor vintergröna (V. major) odlas ibland men är dåligt härdig och bör övervintras inomhus. Girlangvintergröna (V. herbacea) är en örtartad östeuropeisk art som kan förekomma tillfälligt.
Rosensköna (Catharanthus roseus) är en rosablommande krukväxt, den saluförs ofta under namnet Vinca, men placeras numera i ett annat släkte i familjen oleanderväxter (Apocynaceae).

Familj: Apocynaceae

Art:
vintergröna (V. minor)


I Riksmuseets samlingar

Innehållsförteckning

© Naturhistoriska riksmuseet 1997

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/apocyna/vinca/welcome.html
Senaste uppdatering: 28 augusti 1998
Ansvarig för denna sida: Arne Anderberg